Projekt OPVK CZ.1.07/2.3.00/09.0040 Přírodovědec

 

Projekt Přírodovědec byl realizován na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a v prvé fázi 3 letého období s plnou podporou (školní roky 2009 až 2012) byly pro vybrané studenty středních škol připravena řada celodenních seminářů, jejichž obsahem byly zajímavé přednášky z chemie, fyziky a matematiky a rovněž praktická cvičení v laboratořích, které měly studentům ukázat ty nejzajímavější oblasti z uvedených přírodovědných oborů, kterými se zabývají naši vědečtí pracovníci. Vedle této hlavní aktivity probíhaly rovněž Letní školy a aktivita pro mladé výzkumníky.

V období 2012-2017 pak projekt pokračoval v systému udržitelnosti, kdy byly dále organizovány odborné semináře pro středoškoláky a rovněž probíhala aktivita Mladý výzkumník.

V dalším období budou aktivity udržovány na základě přání o jednotlivé akce ze strany středních škol a kontakt bude zprostředkován přes nový web na adrese http://chemikalie.upol.cz/prirodovedec .