I když byl projekt Přírodovědec k 30.6.2012 úspěšně ukončen s velkým úspěchem (během tří let jsme jsme v rámci realizace různých odborných akcí podpořili celkem přes 1000 osob - závěrečnou zprávu projektu lze stáhnout zde), pokračujeme s vybranými aktivitami dále. Přijedeme k vám na školu se zajímavými přednáškami, připravujeme pro vás celodenní semináře přímo na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a na našem webu vám nabízíme různé zajímavé materiály, které můžete využít jak ve výuce, tak i při samostatném studiu přírodních věd.

V uplynulém školním roce 2015/2016 jsme pro vás zorganizovali 7 seminářů, kterých se zúčastnilo celkem  248 studentů ze středních škol středomoravského regionu. Mimo to se dalšíi aktivity Mladý výzkumník zúčastnilo 6 studentů, kteří výsledky své samostatné výzkumné práce na PřF UP Olomouc představilo na 10. konferenci mladých přírorodvědců pořádané Univerzitou Palackého 12. května 2016 v prostorách Uměleckého centra UP (viz http://badatel.upol.cz/ProgramBadatel2016.pdf).

I v tomto školním roce s těmito aktivitami pokračujeme, sledujte prosím naše stránky, zejména sekci akutality.

Zajímavé náměty pro vaši práci na školách najdete v sekci Zajímavosti.

  

Projekt Přírodovědec je zacílen na systematický rozvoj kompetencí talentovaných studentů středních škol pro jejich zapojení do VaV se zaměřením na přírodovědné vzdělávání a rozvoj samostatné tvůrčí práce, základ úspěšné kariéry pracovníka VaV.

Uvedený cíl byl realizován prostřednictvím klíčových aktivit zaměřených na systematickou aktivní práci VŠ pedagogů společně s kolegy ze středních škol  s cílovou skupinou při rozvíjení odborných znalostí v oblasti přírodních věd, zejména matematiky, fyziky a chemie. Studenti se v rámci klíčových aktivit projektu účastní celoročního systému odborně vzdělávacích akcí, zaměřených na prohlubování jejich znalostí získaných na střední škole na úroveň nutnou pro jejich aktivní zapojení do vědecko výzkumné činnosti. Následně pak v rámci dalších klíčových aktivit budou tito studenti zapojeni přímo do práce vědecko výzkumných týmů na VŠ, s cílem podchytit jejich zájem pro další studium přírodních věd a pokračování v kariéře vědecko výzkumného pracovníka. V rámci udržitelnosti projektu pokračujeme s vybranými aktivitami. hlavně se jedná o odborné semináře pořádané přímo na školách a na PřF UP Olomouc a samostatnou výzkumnou činnost středoškolských studentů pod vedením pedagogů z PřF UP Olomouc.