I když byl projekt Přírodovědec k 30.6.2012 úspěšně ukončen s velkým úspěchem (během tří let jsme jsme v rámci realizace různých odborných akcí podpořili celkem přes 1000 osob - závěrečnou zprávu projektu lze stáhnout zde), pokračujeme s vybranými aktivitami dále. Přijedeme k vám na školu se zajímavými přednáškami, připravujeme pro vás celodenní semináře přímo na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a na našem webu vám nabízíme různé zajímavé materiály, které můžete využít jak ve výuce, tak i při samostatném studiu přírodních věd.

V končícím školním roce 2012/2013 jsme pro vás zorganizovali 8 seminářů, kterých se zúčastnilo celkem  158 studentů ze středních škol středomoravského regionu.

V příštím školním roce budeme s těmito aktivitami pokračovat, sledujte prosím naše stránky.

Zajímavé náměty pro vaši práci na školách najdete v sekci Zajímavosti.

  

Projekt Přírodovědec je zacílen na systematický rozvoj kompetencí talentovaných studentů středních škol pro jejich zapojení do VaV se zaměřením na přírodovědné vzdělávání a rozvoj samostatné tvůrčí práce, základ úspěšné kariéry pracovníka VaV.

Uvedený cíl byl realizován prostřednictvím klíčových aktivit zaměřených na systematickou aktivní práci VŠ pedagogů společně s kolegy ze středních škol  s cílovou skupinou při rozvíjení odborných znalostí v oblasti přírodních věd, zejména matematiky, fyziky a chemie. Studenti se v rámci klíčových aktivit projektu účastní celoročního systému odborně vzdělávacích akcí, zaměřených na prohlubování jejich znalostí získaných na střední škole na úroveň nutnou pro jejich aktivní zapojení do vědecko výzkumné činnosti. Následně pak v rámci dalších klíčových aktivit budou tito studenti zapojeni přímo do práce vědecko výzkumných týmů na VŠ, s cílem podchytit jejich zájem pro další studium přírodních věd a pokračování v kariéře vědecko výzkumného pracovníka. V rámci udržitelnosti projektu pokračujeme s vybranými aktivitami. hlavně se jedná o odborné semináře pořádané přímo na školách a na PřF UP Olomouc.